Alarmüberwachung (52)

Extern Customer Code Account Manager Name Searchfilter ID Alarmname Notification Next Run
528651 José Gonzàlez 65621 $HCC_DE: Bauherr DE Sprachgebiet 2020-11-25 14:00:00
528651 José Gonzàlez 65623 $HCC_FR: Architekt/Planer FR Sprachgebiet 2020-11-25 14:00:00
528651 José Gonzàlez 65622 $HCC_FR: Bauherr FR Sprachgebiet 2020-11-25 14:00:00
528651 José Gonzàlez 65624 $HCC_IT: Architekt/Planer IT Sprachgebiet 2020-11-25 14:00:00
528651 José Gonzàlez 65625 $HCC_IT: Bauherr IT Sprachgebiet 2020-11-25 14:00:00
528651 José Gonzàlez 65620 $HCC_DE: Architekt/Planer DE Sprachgebiet 2020-11-30 18:00:00
557457 José Gonzàlez 63492 Weitergeleitet an Carmine Bloise 2020-12-03 10:49:44
311198 Dean Bajivic 38186 Basel R:11657F:12320 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 56444 Basel R:11657F:12320 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 38180 Bern R:01701F:12323 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 56445 Bern R:01701F:12323 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 38173 Gossau R:01704F:12245 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 56457 Gossau R:01704F:12245 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 38161 Littau R:10244F:12321 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 56459 Littau R:10244F:12321 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 38185 Mägenwil R:10244F:12322 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 56460 Mägenwil R:10244F:12322 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 38162 SR_Coditel R:12130F:12328 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 56464 SR_Coditel R:12130F:12328 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 38157 SR_Fribourg R:12130F:12329 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 56465 SR_Fribourg R:12130F:12329 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 38181 SR_La_Côte R:12130F:12331M:1387 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 56466 SR_La_Côte R:12130F:12331M:1387 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 38175 SR_Montreux R:12130F:12332M:1387 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 56467 SR_Montreux R:12130F:12332M:1387 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 38170 SR_Télédistal R:12130F:12335M:1412 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 56446 SR_Télédistal R:12130F:12335M:1412 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 38159 SR_Télésicel-Romanel R:12130F:12337 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 56475 SR_Télésicel-Romanel R:12130F:12337 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 38183 SR_Yverdon R:12130F:12338M:1387 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 56476 SR_Yverdon R:12130F:12338M:1387 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 38177 Ticino R:12129F:12339 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 56477 Ticino R:12129F:12339 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 38172 Winterthur R:01704F:12318 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 56478 Winterthur R:01704F:12318 2020-12-03 10:50:18
311198 Dean Bajivic 22210 SR_Arc_Jurassien R:12130F:12326 2020-12-03 10:50:21
311198 Dean Bajivic 22211 SR_Coditel R:12130F:12328 2020-12-03 10:50:21
311198 Dean Bajivic 38167 Jona R:01704F:12319 2020-12-03 10:50:35
311198 Dean Bajivic 56458 Jona R:01704F:12319 2020-12-03 10:50:35
311198 Dean Bajivic 38168 SR_Arc_Jurassien R:12130F:12326 2020-12-03 10:50:35
311198 Dean Bajivic 56463 SR_Arc_Jurassien R:12130F:12326 2020-12-03 10:50:35
311198 Dean Bajivic 38164 SR_Télélavaux R:12130F:12336M:1406 2020-12-03 10:50:35
311198 Dean Bajivic 56474 SR_Télélavaux R:12130F:12336M:1406 2020-12-03 10:50:35
311198 Dean Bajivic 38166 Zürich R:01700F:12340 2020-12-03 10:50:35
311198 Dean Bajivic 56479 Zürich R:01700F:12340 2020-12-03 10:50:35
557457 José Gonzàlez 63493 Weitergeleitet an Frank Gobry 2020-12-03 10:51:01
438051 Martin Kroker 54353 80 Weiterleitung an P. Baumgartner 2020-12-03 10:51:24
392712 Dean Bajivic 41793 Export Objekte an proALPHA 2020-12-03 10:51:36
327812 Dean Bajivic 26227 ZS Status VL Rohbau 2020-12-03 10:51:46
557457 José Gonzàlez 63494 Weitergeleitet an Harald Prüher 2020-12-03 10:51:48
519118 Dean Bajivic 56949 Roesch Malerei+Gipserei SB Bauherr auslösen 2020-12-03 10:52:18
519118 Dean Bajivic 61846 Serienbrief auslösen Koller Metallbautechnik 2020-12-03 10:52:41